Zoeken

Echtpaar lijdt financiële strop

Echtpaar lijdt financiële strop door onverkoopbaar huis.

BRON: AD -  Hessel de Ree 24-11-18, 15:33 Laatste update: 15:34

Het is hun paradijsje, met enorme tuin en grasveld, een eigen bos en kakelende kippen. Ze  wonen er al jaren gelukkig. Maar Rina en Piet Joosen (beiden 65) uit Sprundel, een dorpje in het Noord-Brabantse Rucphen, staat het huilen nu nader dan het lachen.

Reden van alle leed? ,,Toezeggingen die de gemeente Rucphen niet kan nakomen”, zegt Rina bedroefd. Het echtpaar kan daardoor zijn stulpje nooit meer als woonhuis verkopen. Rina en Piet mogen er zelf in blijven wonen zo lang ze leven, maar een koper krijgt geen woonvergunning meer.

Dat betekent dat de kleine woning met 3.000 (!) vierkante meter grond geen 145.000 euro meer waard is - de koopsom die het echtpaar in 2007 betaalde - maar hooguit 30.000 euro, aldus een recente taxatie door een makelaar.

 

Gehandicapte dochter

De financiële strop betekent dat de bezorgde echtelieden geen zorgbuffer kunnen opbouwen voor hun gehandicapte dochter (43). Zij lijdt aan het Smith Magenis Syndroom en woont in een instelling in Roosendaal. ,,In de weekeinden is ze altijd thuis hoor. Ze is onze allergrootste zorg”, legt Rina uit. ,,We willen alles goed hebben geregeld voor als wij er straks niet meer zijn.” 

Al het spaarkapitaal van de familie zit echter in het huisje, zegt advocaat Marcel van Dooren. Veel inkomen is er ook niet meer. Want Piet, die  hovenier was, is drie jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan om zich te wijden aan de verzorging van zijn zieke echtgenote. Rina had kanker gekregen en is intussen genezen. 

Voor Van Dooren is het zo klaar als een klontje: ,,De schuld van de financiële ellende ligt bij de gemeente.” 

Toen Rina en Piet het huisje in 2006 wilde kopen, hebben ze op advies van de verkopende makelaar eerst contact opgenomen met de gemeente. ,,Daar werd mondeling en schriftelijk meegedeeld dat het pandje niet mocht worden uitgebreid, maar wel mocht worden bewoond, zoals al vele jaren daarvoor was gebeurd door de vorige, overleden bewoner”, wijst Van Dooren op de documenten.

 

Toezegging

Zonder de toezeggin­gen van de gemeente zouden Piet en Rina het huisje nooit hebben gekocht  

(advocaat: Marcel van Dooren)

 Met die verzekering kocht het echtpaar het huisje, met hypotheek. De advocaat: ,,Een huisnummer werd aangevraagd en verkregen. Tot op de dag van vandaag betaalt de familie woz-belasting. In 2009 kreeg ze ook nog eens schriftelijk de onvoorwaardelijke toezegging van burgemeester en wethouders dat bij de eerstvolgende bestemmingsplanherziening een woonbestemming aan het perceel zou worden toegekend,  mede omdat dit in een vergelijkbare situatie ook was gebeurd. Op dat moment stonden dus alle signalen op groen.” 

De provincie gooide volgens de advocaat later echter roet in het eten door niet akkoord te gaan met de door de gemeente voorgestelde woonbestemming. ,,Rucphen kon zijn toezegging aan Rina en Piet dus niet nakomen.” 

Van Dooren vindt het ‘zó onrechtvaardig’ wat de familie is overkomen. Hij procedeerde tot aan de Raad van State voor een woonbestemming maar verloor: ,,Het is nu eenmaal het bestemmingsplan, luidde het oordeel van de Raad samengevat.”

 

Schadeclaim

De advocaat heeft de gemeente inmiddels aansprakelijk gesteld voor de financiële schade. In zijn optiek heeft Rucphen onrechtmatig gehandeld en is de gemeente dus direct verantwoordelijk. ,,Zonder de toezeggingen van de gemeente zouden Piet en Rina het huisje nooit hebben gekocht”, aldus Van Dooren. Vorige maand heeft de rechtbank de claim van de familie, voornamelijk op formele gronden, afgewezen. Van Dooren heeft tegen dit vonnis al hoger beroep ingesteld. ,,Want het kan toch niet zo zijn, dat deze mensen op deze manier al hun geld kwijt zijn?  

 

Hoop

Rina en Piet hopen intussen stilletjes op een tussenoplossing die de rechter ook ter sprake bracht, namelijk dat de gemeente hun perceel de bestemming recreatie geeft. Rina: ,,Er zijn hier in de bossen zoveel huisjes met die bestemming. Dan is het wel verkoopbaar.”

 

De gemeente Rucphen zegt desgevraagd geen inhoudelijke reactie te geven en te wachten op de behandeling van het hoger beroep.