Zoeken

Permanente bewoning van vakantieparken aangepakt

Permanente bewoning op vakantieparken aangepakt

Bron: NOS 29 November 2018

Gemeenten, provincies,de rijksoverheid en de recreatiebranche gaan samenwerken om vakantieparken aan te pakken waar mensen permanent wonen, terwijl dat meestal niet is toegestaan.

Gisteren bleek dat alleen al op de Veluwe tussen de 6000 en 9000 mensen op een vakantiepark wonen. Naar schatting gaat het in heel Nederland om 55.000 mensen. Die permanente bewoners zijn een grote en diverse groep. In extreme gevallen leidt de permanente bewoning tot slechte leefomstandigheden, criminaliteit en overlast. Er zou in een kleine 10 procent van de vakantieparken sprake zijn van een ernstige en verontrustende veiligheidsproblematiek.

Uit het onderzoek 'Wonen in de Luwte', dat minister Ollongren heeft laten doen, blijkt dat er naar schatting 55.000 mensen wonen op vakantieparken in Nederland. Die mensen wonen daar om zeer uiteenlopende redenen. Volgens de minister zijn ze grofweg in vijf groepen te verdelen:

  • mensen die bewust kiezen voor deze woonvorm
  • mensen die met spoed een woning zoeken, bijvoorbeeld na een scheiding
  • mensen die niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning, bijvoorbeeld door schulden of overlastproblematiek
  • arbeidsmigranten
  • criminelen en anderen die onder de radar willen blijven

Mensen wonen om allerlei redenen op zo'n park, waar je vaak snel terecht kunt en minder betaalt dan voor een gewone huur- of koopwoning.

Gemeenten gaan de komende tijd de vakantieparken en hun bewoners in beeld brengen. Zo moet duidelijk worden waarom zij daar wonen en waar ze anders zouden kunnen wonen.

"Er lijkt immers behoefte te zijn aan een scala aan woonvarianten", aldus de partijen. "Denk aan extra 'reguliere' betaalbare woningen, tijdelijke woonruimte voor arbeidsmigranten en woonmilieus voor mensen met een voorkeur voor een rustige of prikkelarme woonomgeving." Gemeenten kunnen daar vervolgens rekening mee houden in hun plannen.

Het ministerie stelt de komende jaren 2 miljoen euro beschikbaar aan provincies en gemeenten voor de aanpak. Ook komt er een pilot in vijf gemeenten waar vakantieparken omgevormd worden tot parken voor tijdelijke bewoning, als aanvulling op de bestaande woningmarkt. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met het gebruik van big data om meer zicht te krijgen op de groep.

 

Sneller sluiten

Verder bekijkt de overheid of er nieuwe wet- en regelgeving nodig is zodat parken makkelijker kunnen worden aangepakt. Al kan een deel van de problematiek al opgelost worden door betere handhaving van bestaande wetten. Zo wil men sneller optreden bij criminele activiteiten op een park, zoals de productie van drugs en de opslag van wapens. Ook sluiting van een park moet sneller een optie zijn. Vorig jaar werd camping Fort Oranje in Noord-Brabant nog gesloten, vanwege overlast en criminaliteit.

Verder moeten kwetsbare mensen op vakantieparken sneller hulp krijgen, om "sociale uitbuiting, deplorabele leefomstandigheden en zorgmijding te voorkomen en op te lossen". GGD's moeten bijvoorbeeld spreekuren op parken gaan organiseren zodat ze makkelijker in contact komen met bewoners.

Vakantieparken zijn door de komst van goedkope vliegtickets naar warme vakantieoorden minder populair geworden. Een derde van de parken zou daardoor volgens onderzoek van ZKA Leisure Consultants niet meer rendabel zijn. Vooral eigenaren van deze vakantiehuisjes staan dan sneller open voor permanente bewoners. Daarnaast zijn er parken waarvan het eigendom versnipperd is waar ook soms permanente bewoning plaatsvindt.