Zoeken

Permanent wonen in vakantiehuizen is onwenselijk vindt de provincie Zeeland

Lekker genieten van de rustige omgeving van een recreatiewoning in Zeeland, dat zou iedereen toch wel willen? Echter, het permanent wonen in vakantiehuizen is een ongewenste ontwikkeling vinden de Gedeputeerde Staten zo meldt het AD.

Vakantiehuizen in Nederland

 

Nederland telt momenteel rond de 100.000 vakantiewoningen. Deze vakantiewoningen zijn tegenwoordig voorzien van goede voorzieningen als water, gas, elektriciteit en internet. Ze worden vaak duurzaam gebouwd en zien er vaak mooi en degelijk uit. Daarmee zijn ze uiterst geschikt voor (permanente) bewoning. Echter, op dit moment bepaald iedere gemeente zelf of het wel al dan niet toegestaan is om permanent een vakantiewoning te betrekken. Het illegaal bewonen van de woning wordt streng gecontroleerd en kan een hoge boete opleveren. 

Legaliseren?

De politieke partijen VVD en D66 vinden dat recreatiewoningen permanent bewoond moeten kunnen worden. Deze huizen staan vaak meerdere perioden per jaar leeg. Het is natuurlijk zonde dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte die beschikbaar is. Momenteel worden ongeveer 55.000 woningen illegaal bezet, zo schrijft het ANP. De partijen pleiten dan ook voor het legaal maken van het wonen in vakantiewoningen om zo de druk op de huidige woningmarkt te minderen. Recreatiewoningen zijn namelijk uiterst geschikt voor senioren, gescheiden mensen of starters. Deze doelgroepen zouden hier prima terecht kunnen om zo een mooie toekomst op te kunnen bouwen. Daarnaast wordt er voorkomen dat de woningen achterstallig worden onderhouden of dat er ongedierte in de woningen komt. 

Tegenreactie provincie Zeeland

De Gedeputeerde Staten willen echter niet dat vakantiewoningen permanent bewoond gaan worden. Het kan er volgens hen namelijk toe leiden dat recreatiebedrijven verouderde woningen gaan verhuren voor een permanente bewoning. Deze verouderde woningen voldoen niet aan de moderne bouweisen, zijn slecht geïsoleerd en zijn niet levensloopbestendig. Ook is men bang dat recreatieparken een broeiplek voor criminaliteit zouden vormen. Het is natuurlijk een rustige omgeving, waar het uitvoeren van duistere praktijken niet opvalt. Daarnaast zou uit marktonderzoek blijken dat er te weinig vraag is naar het permanent verblijven in een recreatiewoning.